Under våren 2022 startar vi en kurs i Sorgbearbetning i Norrtälje. Denna kurs tillhandahåller en välbeprövad metod att komma tillrätta med en sorg...